Tag Archives: Товарачи Драгалевци

Цена изхвърлят мебели от Драгалевци

Вижте цена на изхвърлят мебели от Драгалевци. Предлагаме най-изгодно цена изхвърлят мебели от Драгалевци в София. Ще се преместите ли в ново жилище? Тогава си заслужава да се погрижите предварително за транспортирането на старите неща. Ние транспортираме всякакво старо и излязло от употреба оборудване и го инсталираме на ново място или до депо. От 2008 […]

Read More

Събиране на стари вещи Драгалевци

Предлагаме събиране на стари вещи Драгалевци При нас цените Събиране на стари вещи Драгалевци. Обемът на боклука, който се изхвърля ежедневно на сметищата, непрекъснато се увеличава, съответно нараства броят на дрехите и текстила, които са неразделна част както от битовите, така и от промишлените отпадъци, изхвърляни в депата. За пълно биоразграждане на тъканите (особено синтетичните) […]

Read More

Цена на изхвърляне на спалня и мебели

Вижте цена на изхвърляне на спалня и мебели Драгалевци. Предлагаме най-изгодно цена на изхвърляне на спалня и мебели в София. Ще се преместите ли в ново жилище? Тогава си заслужава да се погрижите предварително за транспортирането на старите неща. Ние транспортираме всякакво старо и излязло от употреба оборудване и го инсталираме на ново място или […]

Read More